کارواش فانوس

کارواش های برای پاکسازی و شستشوی خودرو ها پدید آمده اند و اغلب شستشو در آن ها به صورت دستی و اتوماتیک می باشد. اغلب در کارواش ها شستشوی بیرون و داخل خودرو ها انجام می شود. اما اگر در مسیر خود به آزاد راه تهران قم برخورد کردید، حتما به کارواشی که در مجتمع بین راهی فانوس است مراجعه کنید. این کارواش ها خودروهای شما را به بهترین شکل ممکن شستشو می دهند و تمیز می کنند. این شستشو هم شامل شستشوی داخل خودرو و هم شستشوی بیرون خودرو می باشد.
کارواش خدماتی رفاهی فانوس
کارواش خدماتی رفاهی فانوس

تماس تلفنی